واحد آندوسکوپی/کولونوسکوپی

مسئول واحد : جناب آقای وحید تنرس

 

تعداد تخت :1 تخت جهت آندوسکوپی/کولونوسکوپی، 2 تخت ریکاوری

سایر اتاق ها و فضای جنبی :
 

سالن آندوسکوپی/کولونوسکوپی، اتاق پزشک، رختکن بیماران، ایستگاه پرستاری، اتاق ورودی بخش، اتاق کار کثیف، سرویس بهداشتی، اتاق ریکاوری، تی شور، آبدارخانه

 

امکانات و تجهیزات مهم بخش :

اکسیژن و ساکشن مرکزی –ساکشن پرتابل –کپسول اکسیژن –آندوسکوپ –کولونوسکوپ –آندوسکوپ شور –فورسپس شور –مانیتور و دستگاه کامپیوتر –ماشین بیهوشی –امکانات sedationحین آندوسکوپی و کولونوسکوپی –2 تخت ریکاوری –آمبوبگ –لارنگوسکوپ

روند معمول پذیرش و درمان بیماران در بخش :

مراجعه بیمار یا همراه وی به واحد پذیرش بخش جهت نوبت گرفتن با در دست داشتن درخواست از طرف پزشک معالج –وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات مورد نیاز در برنامه پذیرش –انجام خدمت مورد نظر در اتاق آندوسکوپی –ثبت اطلاعات خدمات انجام شده و وسایل استفاده شده برای بیمار در سیستم HIS–مراجعه بیمار به واحد صندوق جهت واریز مبلغ مورد نظر –تحویل پرینت گزارش به بیمار –در صورت داشتن نمونه پاتولوژی راهنمایی بیمار جهت تحویل نمونه به مرکز پاتولوژی

فعالیتهای درمانی و تشخیصی مهم بخش :

گاستروسکوپی، کولونوسکوپی، پگ گذاری، اسکلروتراپی، پولیپکتومی، استنت گذاری، دیلاتاسیون مری با بالن آشالازی وبوژی و ...

موارد عمده نیاز به انجام آندوسکوپی :

سوء هاضمه کارکردی –فتق هیاتال –ازوفاژیت اروزیو –زخم پپتیک ( زخم اثنی عشر –زخم معده ) –بدخیمی های مری و معده –اختلالات حرکتی مری ( نظیر آشالازی ) –خونریزی واریسی ( واریس مری و واریس معده )

موارد عمده نیاز به انجام کولونوسکوپی :

1. ضایعه پری آنال ( نظیر هموروئید –فیشر –فیستول ) –پولیپ ها –بیماریهای التهابی روده (کولیت اولسروز –کرون ) –بدخیمی ها

2. CBD Stone

3. بدخیمی ها ( کلانژیوکارسینوما –کانسر سر پانکراس –کانسر آمپول وانر )


 

( واحد آندوسکوپی/کولونوسکوپی این مرکز برای کلیه بیماران بستری و سرپایی در شیفت صبح روزهای شنبه ، یکشنبه و سه شنبه  و شیفت عصر روز دوشنبه  و روزهای تعطیل فقط برای بیماران بستری و اورژانس فعال می باشد. جهت اخذ نوبت بعد از تماس با تلفن گویای بیمارستان، شماره داخلی 2052 را بگیرید. )

 

نام و تخصص پزشکان بخش :1.دکتر آرش حیدرنژاد (فوق تخصص گوارش) 2.دکتر عباسعلی طالبی (متخصص بیهوشی) 3.دکتر انوار شریف عسگری (متخصص داخلی)