بخش اورژانس

مسئول بخش : سرکار خانم  مشیری

 

شرح وظایف :


این بخش شامل 5 قسمت می باشد:1- تریاژ 2 - نوار قلب 3- بخیه و پانسمان 4 - اتاق ایزوله 5 - واحد بستری سرپایی 6 - اتاق شکستگی

خدمات شامل : نوار قلب، انجام بخیه و پانسمان، احیا قلبی و ریوی، بستری بیماران و انجام اقدامات اولیه، انجام جراحی های کوچک از قبیل گذاشتن چست تیوپ، کنترل خونریزیهای فعال، جا اندازی در رفتگی ها، گچ گیری، شستشوی معده ، تنقیه، پانسمان سوختگی ها، درمان مسمومیتها، انفوزیون خون، فصت خون، انجام انواع آتلها، تعبیه سوند فولی، مانیتورینگ بیماران، پذیرش بیماران اطفال و پذیرش بیماران ارجاعی از درمانگاههای شهرستان و بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان آرادان .

پرسنل مجرب و کاردان به همراه تجهیزات کامل با دانش و علم روز، 24 ساعته آماده ارائه خدمات به بیماران عزیز می باشند .

این بخش دارای 13تخت ، اتاق احیاء و تروما، می باشد که در جهت پذیرش و سرویس دهی به مراجعین اورژانسی سرپایی فعال می باشد.

 

پزشکان متخصص بخش :

 

دکتررضانژاد ، دکتر آذرفر، دکتر میرراجعی، دکتر فربد

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین :


حفظ خونسردی، دقت به تابلو های راهنما، برخورد مناسب با پرسنل، دادن اطلاعات کافی و لازم در مورد بیماری، به همراه آوردن مدارک از بیماری های قلبی، به همراه داشتن کدملی بیمار و توجه به توصیه های پرسنل و پزشکان با دقت کافی .