بیمه های طرف قرارداد به شرح ذیل می باشد:

 1. بانک صادرات
 2. بانک ملی
 3. بانک سپه
 4. بانک تجارت
 5. بانک ملت
 6. بانک کشاورزی
 7. بیمه پارسیان
 8. نیروی انتظامی
 9. صنعت نفت
 10. بیمه دانا
 11. بیمه نوین
 12. بیمه سرمد
 13. بیمه آسیا
 14. تامین اجتماعی
 15. نیروهای مسلح
 16. خدمات درمانی ، شامل: ایرانیان، سایر اقشار، روستایی، کارمندی، بیمه سلامت، نظام ارجاع یک