تازه های کتابخانه

سال انتشار

نویسنده / مترجم

عنوان کتاب

ردیف

1398

دکتر آسیه شکیب

اصول طب داخلی هاریسون 2018

( بیماری های کبد و پانکراس )

1

1398

گروه مترجمین

اصول طب داخلی هاریسون 2018

( بیماری های قلب )

2

1398

گروه مترجمین

اصول طب داخلی هاریسون 2018

( بیماری های غدد و متابولیسم )

3

1398

دکتر آسیه شکیب

اصول طب داخلی هاریسون 2018

( بیماری های ریه و مراقبت های ویژه )

4

1398

گروه مترجمین

اصول طب داخلی هاریسون 2018

( بیماری های انکولوژی )

5

1398

گروه مترجمین

اصول طب داخلی هاریسون 2018

( بیماری های گوارش )

6

1398

دکتر پروا نمیرانیان

اصول طب داخلی هاریسون 2018

( بیماری های کلیه و مجاری ادراری )

7

1398

دکتر آسیه شکیب

اصول طب داخلی هاریسون 2018

( بیماری های روماتولوژی )

8

1398

گروه مترجمین

اصول طب داخلی هاریسون 2018

( هماتولوژی)

9

2017(1397)

دکتر هادی احمدی آملی

سابیستون     ( جلد 1 و 2 ) 

                        

10

1398

گروه مترجمین

جراحی های شکمی مین گات  ( 4 جلدی )   

 

11

1397

گروه مترجمین

راهنمای تغذیه با شیر مادر برای پزشکان(ویرایش دوم

12