بخش تالاسمی 

مسئول بخش : سرکار خانم الهی

شرح وظایف :

این بخش دارای  8 تخت فعال و 10 بیمار می باشد، که در روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 13 الی 21 برای تزریق خون و دسفرال به بیماران خدمات ارائه می نماید.

پزشک متخصص بخش:

دکتر احمد اکبرزاده - متخصص اطفال و کودکان