بخش جراحی

مسئول بخش: سرکار خانم اشرفی

 

معرفی بخش:

 

در بخش داخلی-جراحي بيماران با تشخيص بيماري هاي ديابت، تنفسي، قلبي و جراحي عمومي بستري مي شوند. در اين بخش بيماران تنفسي تحت درمان آنتي بيوتيكي و اكسيژن تراپي و آموزش نحوه استفاده از داروهاي تنفسي مثل اسپري ها و .. قرار مي گيرند. بيماران ديابتي تحت انسولين درماني و آموزش رژيم غذايي و زندگي در منزل و همچنين استفاده از انسولين و نحوه تزريق در منزل آموزش مي يابند، بيماراني كه تحت اعمال جراحي آپاندكتومي، تيروئيدكتومي، كله سيستكتومي، هرني، پارگي هاي تاندون و شريان، جراحي هاي ENT، اورولوژي، قرار مي گيرند. در اين بخش تحت مراقبت و دارو درماني و آموزش هاي لازم هنگام بستري و همچنين هنگام ترخيص و آموزش هاي لازم در منزل قرار مي گيرند. پرسنل پرستاري در اين بخش نكات آموزشي و پژوهشي را رعايت مي كنند و با استفاده از سيستم اينترنت بيمارستان جديدترين اطلاعات روز دنيا را جستجو و در امر مراقبت پرستاري خود دخيل مي كنند و براي بيماران در بيمارستان و منزل پمفلتهاي آموزشي تهيه و در اختيار آنان قرار مي دهند.

این بخش دارای 22 تخت می باشد که در زمینه های اعمال جراحی عمومی، زنان، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی، چشم و مغز و اعصاب می باشد. 

 

پزشکان متخصص بخش جراحی: 

 

دکتر ابراهیمی ابیانه - متخصص مغز و اعصاب

دکتر فلاح زواره، دکتر تات، دکتر آروانه، دکتر معین آرا - متخصصین جراحی عمومی

دکتر آقایی، دکترشریعتی، دکتر خاتمی، دکتر رضائی جعفری، دکتر اسمعیلی بزری - متخصصین زنان و زایمان

دکتر جمشیدی، دکتر نکوئی، دکتر فدائی فر - متخصصین چشم

دکتر حسین نژاد آریانی، دکتر باغبانیان - متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر رئیسی، دکتر انصاری جعفری - متخصصین ارولوژی

دکتر امیریان، دکتر مصدری - متخصصین ارتوپد