واحد حراست 

 

مسئول واحد: آقای محمدمهدی میرزایی

 

شرح وظایف:

 

 • برنامه ریزی و نظارت برانجام کلیه امورمربوط به دبیرخانه محرمانه و دبیرخانه حراست
 •  نظارت بر تشکیل بایگانی محرمانه و حفظ و بایگانی و طبقه بندی اسناد محرمانه و اسناد حراست
 • تهیه دستورالعمل های حفاظتی اسناد با هماهنگی رئیس حراست
 • تعیین درجه حفاظتی مکاتبات محرمانه و حراستی
 • تهیه و ابلاغ بخشنامه ها، آئین نامه ها و مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم با هماهنگی رئیس حراست و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نواقص و بهبود روشهای حراستی
 • اخذ دستورات لازم از ریاست حراست و اجرای آنها در جهت اهداف سیستم
 • تهیه گزارشات امنیتی و حراستی از محیط و ارائه آنها به مسئول مافوق
 • مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم با هماهنگی مسئول مربوطه
 • تهیه و کشف رمز، دریافت و ثبت و صدور و نگهداری و ارسال و مراسلات کلیه پیام های تلکس، فاکس و تلفنگرام های رمز و اقدام به تهیه مفاتیح رمز و نظارت بر تغییر و تفویض بموقع و ارائه توصیه های لازم به منظور پیشگیری از کشف آنها
 • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل، تاسیسات، مدارک محرمانه باهماهنگی رئیس حراست
 • طبقه بندی تاسیسات و ساختمانها به منظورحفاظت لازم ازآنها
 • آموزش و توجیه کارکنان درخصوص مراقبت های حفاظتی از تاسیسات و اماکن
 • ارزیابی مسئولین حراست های تابعه و ارائه نتیجه به مسئول مافوق
 • تجزیه و تحلیل گزارشات واصله ازمتصدیان و مسئولین مرتبط و ارائه به مقام مافوق
 • مطالعه و پژوهش و سیاستگذاری امورمربوط به حراست برای هدایت مجموعه
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی درجهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی
 • انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی درعرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه
 • شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه
 • اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه
 • شناسایی کانون های بحران و عوامل نارضایتی
 • نظارت، آموزش و کنترل بر عملکرد نگهبانان
 • نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول بیمارستان
 • بررسی صلاحیت و اعلام نظر جهت تصدی و انتصاب افراد در مشاغل حساس براساس شناسایی تخلفات، زمینه ها و مکانیزم انجام آن جهت ارائه به مراجع ذی ربط، جمع آوری و اطلاع رسانی اخبار اعم از (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) و انعکاس آنها به مدیرین و مراجع ذیصلاح
 • بررسی مشکلات ارباب رجوع
 • حراست به عنوان مشاور مدیریت - حفاظت از پرسنل - احقاق حقوق کارکنان - احقاق حقوق ارباب رجوع
 • نظارت بر امحاء اسناد و مدارک و اوراق اداری
 • حفاظت از اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات رایانه ای دستگاه از نفوذ، دسترسی غیر مجاز و سرقت
 • نظارت بر انجام و چگونگی نصب سیستم های دوربین های نظارت تصویری و مانیتورینگ دانشگاه
 • تشکیل پرونده حفاظت پرسنل
 • استعلام از مراجع ذیربط و پاسخ به استعلام های پرسنلی
 • ارائه خدمات اطلاعاتی و مشاوره امنیتی به رییس دستگاه و مدیران ذیربط حسب مورد
 • پیگیری تخلفات پرسنل
 • انجام امور مربوط به پدافند غیر عامل در حوزه حفاظت فیزیکی
 • کنترل تردد وسایط نقلیه
 • تهیه طرح های مقابله با بحران
 • نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه
 • رسیدگی اولیه به جرایم عمومی ازقبیل سرقت، درگیری و...
 • کنترل تردد کارکنان، ارباب رجوع، اتباع بیگانه
 • صدور کارت شناسایی پرسنلی
 • انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول
 • تعیین صلاحیت پرسنل اعزامی به خارج از کشور و توجیه حفاظتی آنان و نیز پرسنلی که با اتباع بیگانه ارتباط دارند