واحد کتابخانه

 

كتابخانه بيمارستان معتمدی گرمسار دارای کتب (فارسي و لاتين) در زمينه هاي مختلف پزشكي، پرستاري، مامایی و ... با هدف ارتقاء سطح علمی کارکنان و دانشجویان مشغول فعاليت و ارائه خدمات كتابخانه اي به كاركنان مي باشد.

تاسیس کتابخانه مربوط به سال 86 در بیمارستان سابق (بیمارستان امام) بوده و از سال 94 به بیمارستان معتمدی انتقال یافت.

سيستم كتابخانه به صورت مخزن باز مي باشد و پرسنل می توانند از این طریق به کتب مورد نیاز خود را دسترسی یابند. در حال حاضر 330 جلد در کتابخانه بیمارستان در دسترس پرسنل می باشد.

چشم انداز

 • توسعه تعداد عناوین کتاب، فضای فیزیکی و ایجاد فضای مطالعه مناسب جهت مراجعین در برنامه استراتژیک سال 1402-1398

 •  تهیه، سازماندهی و نگهداری منابع چاپی و الکترونیکی معتبر در حوزه علوم پزشکی

 • کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در بیمارستان

 • کمک به تحقیق و پژوهش

 • نیازسنجی اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به گروه های شغلی شاغل در بیمارستان

 • ایجاد محیطی صمیمی و دوستانه در کتابخانه به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزشی وپژوهشی کاربران

 • گردآوری متون اعم از کتب چاپی لاتین و فارسی

 اهداف و وظایف

 •  شناسایی نیازهای جامعه استفاده کننده و فراهم کردن امکانات ،تامین نیازها

 •  تامین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضا از کتابخانه ها

 •  سفارش و خرید منابع چاپی

 •  برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال

 •  وجین دوره ای کتب قدیمی و به روز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه

با توجه به این که کتابخانه فاقد سالن مطالعه است، پرسنل و دانشجویان می توانند جهت دریافت کتاب در ساعات اداری و غیر تعطیل از ساعت 8:30 الی 13 با متصدی کتابخانه خانم حبیبی در واحد بهبود کیفیت هماهنگی نموده و کتاب مورد نظر خود را دریافت نمایند.

مسئول واحد: سرکار خانم مریم حبیبی

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مددکاری اجتماعی

تلفن تماس: 3-02334220071 داخلی 2062

پست الکترونیک: mhlib@semums.ac.ir