بخش زایشگاه 

مسئول بخشسرکار خانم یارمحمدی

 

شرح وظایف:

  • پذیرش مادران باردار از اوایل حاملگی تا زمان زایمان و 6 هفته بعد از زایمان
  • انجام مراقبت های درمانی مربوطه و زایمان و مراقبتهای بعد از زایمان
  • انجام زایمان بدون درد با استفاده از گاز انتونکس
  • انجام نوار قلب همه روزه در تمامی ساعات شبانه روز
  • صدور گواهی ولادت

این بخش دارای تخت می باشد.

 

 

توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:

  • کلیه خانمهای باردار با مشکلات طول دوران بارداری پس از ورود به بیمارستان می بایست مستقیما به زایشگاه مراجعه نمایند.
  • جهت گرفتن رضایت نامه های مربوط به دوران بستری و اقدامات خدمات درمانی حضور همسر الزامی می باشد.
  • هنگام مراجعه به زایشگاه کلیه مدارک پزشکی مربوطه اعم از برگ نوارقلب جنین، سونوگرافی و.....را بهمراه داشته باشید.
  • قنداق کردن در زایشگاه ممنوع می باشد،لذا جهت نوزادان تازه متولد شده لباس به اندازه کافی بهمراه داشته باشید.

 

 

پزشکان متخصص بخش:

 

دکتر آقایی، دکترامینی، دکتر شفیعی، دکتر گلشنی،دکتر عزیزلو، دکتر اسمعیلی بزری - متخصصین زنان و زایمان