بخش زنان

مسئول بخش : سرکار خانم شفقی

 

معرفی بخش : 

 در بخش جراحی زنان تمام خانم هایی که تحت عمل جراحی زنان  مانند TL,D&C,C/S و ... قرار گرفته اند بستری می شوند. مادران به همراه نوزادان بعد از زایمان NVD به این بخش منتقل می گردند. خانم های بارداری که در بارداری دچار مشکل می شوند در این بخش تحت درمان قرار گرفته و در صررت امکان NST روزانه به عمل می آید. این بخش دارای 22 تخت می باشد.

بانوان با تشخیص بیماریهای زنان در این بخش بستری و معالجه می شوند. پرسنل بخش جراحی زنان استاندارهای پرستاری را مطابق خط مشی اجرا می نمایند. هم اتاقی بودن مادر و نوزاد در این بخش رعایت می گردد و آموزش شیردهی و تغذیه با شیر مادر انجام می شود.

 

پزشکان متخصص بخش:

 

دکتر آقایی میبدی، دکتر امینی، دکتر شفیعی، دکتر گلشنی، دکتر عزیزلو