ساعات ملاقات همه روزه  از ساعت  15 الی 16 می باشد.