واحد مددکاری اجتماعی 

 

 مسئول واحد : خانم صبور

شرح وظایف :

 

1) سركشي روزانه به بخشهاي بيمارستان با اهداف ذيل: 

* شناسائي و ياري رساني به بيماران نيازمند، بيماران صعب العلاج و بيماران خاص شامل نارسائي كليه، MS، بيماران سرطاني، بيماران تالاسمي، هموفيلي و ...

* شناسايي بيماران فاقد خانواده و طرد شده شامل بيماران سالمند، از كار افتاده، معتاد، دختران فراري، نوزادان رها شده و شناسايي خانوده توسط مددكار، يا تحويل بيمار به بهزيستي از طريق دستور مقامات قضائي

* شناسايي بيماراني كه تحت پوشش هيج نوع بيمه اي نمي باشند و راهنمايي و اطلاع رساني به بيماران مذكور جهت استفاده از بيمه

* راهنمائي و اطلاع رساني به بيماران مصدوم ترافيكي جهت استفاده از ماده (92) (رايگان نمودن هزينه با ارائه كروكي تصادف)

* انجام اقدامات لازم در مورد نوزادان، بيماران رواني و افراد مجهول الهويه و فاقد سرپرست رها شده

* پيگيري امور متهمين اعزامي از پاسگاه، زندان، سربازان و مددجويان بهزيستي و کمیته امداد

* هماهنگي و اقدامات لازم جهت امور بيماران مهاجر خارجي و هماهنگي با سازمانهاي مربوطه

* شناسائي موارد كودك آزاري و معرفي به اورژانس اجتماعي و مراجع قضائی،جهت بررسي وضعيت خانوادگي بیمار

2) برقراري تحكيم و مديريت موثر و مستمرارتباطات با:

* سازمان هاي دولتي، عمومي، حمايتي نظير سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره)

* مؤسسات خيريه و بنيادهاي حمايتي مانند بنياد امور بيماري هاي خاص وصعب العلاج  شامل MS، تالاسمي، هموفيلي، كليوي، قلبي و بيماران مبتلا به سرطان

* نهاد بين المللي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت بيماران اتباع خارجه (افغان و عراقي ) جهت جذب منابع نقدي و غير نقدي به منظور مساعدت و ياري رساني به بيماران كم بضاعت و ناتوان مالي

3) شناسائي و جذب خيرين شامل اشخاص حقيقي و حقوقي وايجاد ارتباط با ايشان جهت جذب منابع مالي وحمايت و پشتيباني از بيماران نيازمند و بیماران صعب العلاج

4) برقراري ارتباط و جلب همكاري سازمان بهزيستي و مراكز تابعه آن:

نظير مراكز نگهداري معلولين ، خانه سالمندان، شيرخوارگاه و آسايشگاه بيماران رواني و ... جهت اعزام و پذيرش بيمار پس از ترخيص بيماران معلول،كودكان فراري، سالمندان طرد شده توسط خانواده ... بيماران معتاد و زنان آسيب ديده اجتماعي و نوزادان رها شده از طريق دستور مقامات قضائي به اين مراكز و ارگانها به منظور سامان دهي و ياري رساني به بيماران مذكور

5) برقراري ارتباط با تيم درمان جهت تأمين حمايت عاطفي و رواني از بيماران به طرق مختلف ازجمله:

* مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه به ويژه در زمان اخذ رضايت ، جهت انجام اعمال جراحي سنگين، قطع عضو و...

* پيگيري بهبود وضعيت اجتماعي و رواني بيماران پس از ترخيص از بيمارستان و آماده سازي بيماران از لحاظ رواني جهت تسهيل ورود مجدد به اجتماع

6) برقراري ارتباط مناسب و همكاري با مراكز بهداشتي درماني ديگر جهت استفاده از امكانات و تسهيلات آنان به منظور رفع نيازمنديهاي بيماران

7) برقراري ارتباط مناسب و همكاري و هماهنگي با مراجع قانوني، نظير دادستاني، كلانتري، پزشكي قانوني و پاسگاهاي انتظامي، به منظور:

* تعيين تكليف در مورد نوزادان رها شده، موارد كودك آزاري و كفالت اطفال وكودكان و نوجوانان بي سرپرست و يا بد سرپرست

* تشخيص هويت بيماران فوت شده مجهول الهويه

* پيگري دريافت مدارك بيماران تصادفي و متهمين كلانتري ها و... با هماهنگي و همكاري واحد حراست و انتظامات مركز

8) تهيه بانك اطلاعاتي لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات به منظور برنامه ريزي و هماهنگي و بهينه سازي خدمات مددكاري جهت ارائه به بيماران نيازمند خدمات مددكاري

9)انجام مشاوره و درمان اجتماعی و خانوادگی بامددجویان درزمینه های مختلف نظیر خودکشی و خودسوزی و...

10)پژوهش و تهیه گزارشات، مقالات تخصصی و ارائه آن به مجامع علمی

11)مدیریت در مددکاری اجتماعی

* دفاع و حمایت از حق و حقوق بیماران

* برگزاری کلاسهای آموزشی برای خانواده های بیماران جهت آشنایی بیشتر با مشکل بیمار و چگونگی قادرسازی و سازگاری با مشکل

* ارتباط با رسانه های گروهی به منظور فرهنگ سازی و کاهش تفکر منفی جامعه نسبت به بیماران  در گروههای مختلف از جمله بیماران مبتلا به ایدز و سایر موارد.

12) انجام امور مربوط به اهدای عضو(صدور کارت ، هماهنگی جهت اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در صورت اخذ رضایت خانواده

13) انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف سازماني و محيطي بيمارستان

 

مددکار اجتماعی:

خانم صبور