ریاست بیمارستان : دکتر مجید چگینی

(متخصص جراحی عمومی)

  

 

پیام ریاست :

 

بسمه تعالي

يا من اسمه دواء و ذكره شفا

  

 

افتخار بزرگي است كه در سرزمين بزرگ و پرافتخار ايران اسلامي و در شهرستان گرمسار خدمتگزار همشهريان عزيزمان مي باشيم. پيام هميشگي ما كلام بزرگان طب ايران زمين است. سرآمدي در ارائه برترين خدمات درماني در منطقه و از بين بردن درد و رنج جسم و روان هموطنان عزيزمان وظيفه و رسالت خطيري است كه بر عهده ما گذاشته شده است و در اين راستا با پايبندي به محورهاي حاكميت باليني، خصوصاً تكريم بيماران و ارباب رجوع در جهت بهبود مستمر كيفيت گام برمي داريم. اميدوارم اين گام دريچه اي باشد به دنيايي بزرگتر و برتر.

دكتر مجید چگینی

ریاست بيمارستان معتمدی گرمسار