به منظور توانمندسازی پرسنل و دانشجویان این مرکز،  واحد کتابخانه با همکاری واحد آموزش کارگاه های زیر را در نیمسال دوم سال 1398 برگزار خواهد نمود. علاقمندان به شرکت در کارگاه ها از طریق مراجعه حضوری به مسئول کتابخانه می توانند در این کارگاه ها ثبت نام نمایند

ردیف

عنوان کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

گروه هدف

وضعیت برگزاری

مستندات

1

Uptodate و  Pubmed

 

کارشناس کتابخانه مرکزی

8/7/98

سالن اجتماعات بیمارستان معتمدی

پزشکان

 

 

2

Clinical Key

کارشناس کتابخانه مرکزی

20/8/98

سالن اجتماعات بیمارستان معتمدی

پرسنل و دانشجویان