اسامی اعضای کمیته طرح تکریم مرکز درمانی معتمدی گرمسار:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مجید گلینی

ریاست بیمارستان

2

خانم فریده عرب عامری

مدیریت بیمارستان

3

خانم زهرا کمالی

مترون

4

خانم زینب صبور

مسئول کمیته طرح تکریم

5

مهندس محمد مهدی میرزایی

مسئول حراست

6

آقای سینا گرایلی

مسئول روابط عمومی

7

خانم فاطمه مداح

رابط طرح تکریم

 

 

منشور اخلاقی بیمارستان معتمدی گرمسار:

 

در پیشگاه قادر متعال بر خود لازم می دانیم که: همه روزه و در تمام لحظات با ظاهری آراسته و در نهایت ادب و احترام با برخوردی نیک و پسندیده با مراجعین و همکاران ارتباط برقرار نموده و در کوتاهترین زمان وظایف و امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف انجام داده و در صورت لزوم توضیحات کافی و روشن را ارائه کنیم و در این راستا خود را مقید به اجرای اصول و منشور زیر دانسته و بدان پایبند باشیم.

 

 

منشور اخلاقی:

 

- در حفظ نظم محل کار خواهیم کوشید، زیرا نظم و انظباط بیانگر شخصیت، ایمان و اعتقاد هر فرد به ارائه خدمت است.

- با ظاهری آراسته و در کمال متانت و خوشرویی از مراجعین استقبال می کنیم.

- احترام مدیران و همکاران را حفظ می کنیم تا با ایجاد همدلی و همفکری در جهت رضایت همگان گام برداریم.

- انجام صحیح و سریع امور محوله را جزء وظایف خود دانسته و به مردم اعلام می کنیم و در کوتاهترین زمان به آن خدمت خواهیم کرد.

- در صورت نارضایتی مراجعین متأثر و با فروتنی از آنان عذرخواهی و از ابراز رضایت ایشان افتخار می کنیم.

- با کمال میل و اشتیاق به نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارباب رجوع گوش فرا میدهیم.

 

 

مهمترین اهداف طرح تکریم ارباب رجوع:

 

1.اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق وب سایت، تابلو اعلانات، بروشور و ...

2.بازنگری و اصلاح و مهندسی مجدد روشهای انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم

3.تدوین منشور اخلاقی سازمان، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع

4.نظر خواهی از مراجعان به سازمان، در باره کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان

5.ایجاد ساز و کارهای لازم، به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شوند و برخورد با کارکنان متخلف

6.نظر سنجی از مردم درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاه